Advokasi (Klik Dengan Bijak)

24 Julai 2018 | Selasa
2.30 petang - 4.00 petang | Sekolah Kebangsaan Chinchin, Melaka

Tujuan:
 Dilaksanakan bagi meningkatkan pengetahuan para lepasan spm akan teknologi maklumat.
 Melahirkan warganegara yang bijak IT.
 Mengurangkan kos kursus dengan membuat secara kelompok.
 Memperluaskan lagi fungsi pusat internet 1Malaysia kepada orang kepada orang ramai.

Kelebihan Aktiviti:
- Melahirkan pengguna yang celik teknologi (Bijak Internet).
- Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.
- Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.

Penglibatan:
Para pelajar.

Perlaksanaan Aktiviti:
• Ceramah Klik Dengan Bijak.
• Pop Kuiz (25 Soalan).

Berikut adalah gambar sepanjang program dijalankan:kembali ke halaman utama